KCC DISCLAIMER

1.1.             Intellectual property

ENG

The website, parts thereof and all information and/or content on, connected to and/or generated by the Website, including but not limited to all texts, images, trademarks, logos, graphics, formulas, video files, sound files, HTML codes, software, databases, copyright, patents, the design or any other creation, content or information on or related to the Website, is protected by intellectual property rights. All intellectual property rights, whether or not registered, belong to the exclusive intellectual property of KCC BV or its licensors and may only be reproduced or communicated to the public after express, written and prior permission from KCC BV or its licensors.

1.2 Intellectuele eigendom

NDL

De website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de Website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, auteursrecht, octrooien, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de Website, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze exclusieve intellectuele eigendomsrechten behoren tot KCC of haar licentiegevers en mogen niet gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek, tenzij na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van KCC BV of haar licentiegevers.